Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down
Belgische zuivel

Over Belgische zuivel

Discover more

Belgische zuivel omvat een ruim assortiment zuivelproducten die gegeerd zijn in binnen- en buitenland. Onze 529.000 melkkoeien (cijfers van 2018) zorgen voor kwaliteitsvolle Belgische melk, Belgische kazen en veel andere soorten zuivelproducten.

Wat zijn zuivelproducten?

Het zuivelassortiment is zeer ruim, gaande van de basisproducten melk, boter en kaas  tot heel wat zuivelspecialiteiten zoals zuiveldesserts en afgeleide zuivelproducten. Binnen elke categorie is er een diversiteit aan producten. Denk maar aan melkdranken, yoghurt, boterproducten, zuiveldesserts, kaassoorten en basisproducten voor de voedingsindustrie. De meeste handel gebeurt met landen binnen de Europese Unie. Sommige producten zijn zeer geschikt voor export naar verre bestemmingen. Zo is bijvoorbeeld 59% van de export van melkpoeder bestemd voor landen buiten Europa.
Zuivelproducten worden voor een totale waarde van net geen 4 miljard euro uitgevoerd. De laatste tien jaar is er een sterke expansie geweest in de buitenlandse handel, zowel bij de in- als uitvoer.

Belgische zuivel: pure kwaliteit én voedselveilig 

Superieure kwaliteit en voedselveiligheid vormen de hoekstenen van de Belgische export van zuivel. Van bij productie en verwerking tot bij de consument zijn Belgische melk en het hele assortiment aan Belgische zuivel befaamd vanwege hun hoge kwaliteitstandaarden. Dit wordt gegarandeerd door de strenge lastenboeken doorheen het hele productie- en transportproces. Externe controles verzekeren dat de lastenboeken ook effectief nageleefd worden.
Volgens het jaarverslag van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) verwerkte de Belgische zuivelindustrie 4,9 miljard liter in 2018. De melkverwerking is de laatste jaren fors gegroeid: ten opzichte van 2006 wordt er 59% meer melk verwerkt. Enerzijds stegen de melkleveringen van de Belgische landbouwers en anderzijds werd er ook netto meer melk voor verwerking ingevoerd. 

Belgische melk onder toezicht van IKM

De zuivelsector voert al jaren een streng kwaliteitsbeleid. Zuivelproducten hebben een goed imago en de sector innoveert voortdurend. Het IKM-systeem (www.ikm.be) staat in voor de Integrale Ketenbewaking Melk. De deelnemers volgen een strikt lastenboek. Verder is er wetenschappelijke begeleiding en extra controle op een aantal mogelijke contaminanten.

De rauwe melk wordt onmiddellijk bij levering aan de fabriek gecontroleerd op verschillende kwaliteitsparameters. Daarenboven wordt elke boerderij onderworpen aan een audit volgens het Kwaliteitssysteem IKM. Deze audit omvat een controle op dierenwelzijn, dierengezondheid, hygiëne en duurzaamheid. Producenten die niet aan de vereisten voldoen, worden niet toegelaten om melk te leveren aan de zuivelbedrijven.

Opmerkelijk is dat 99,9 % van de zuivel producenten IKM-gecertificeerd zijn!

Belgische zuivel gecontroleerd door het FAVV

Elk productiebedrijf in België moet een autocontrolesysteem hebben dat gevalideerd is door het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Onafhankelijke inspecteurs controleren die kwaliteitssystemen in de individuele productiebedrijven. Daarbovenop organiseert het FAVV ook bijkomende testen. Het FAVV wordt in de Europese Unie aanzien als een voorbeeld op het gebied van voedselveiligheid.
Op basis van een combinatie van onafhankelijke en officiële controles kunnen we de kwaliteit en voedselveiligheid van onze Belgische zuivel en zuivelproducten garanderen.